Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

tj. przebudowę istniejącego rowu otwartego na rów kryty, na działkach o nr ew. 513/10, 513/15, 513/4, 512/8 przy ul. Czesława Miłosza w Ławach, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.243.2023.DK.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.243.2023.DK
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 30.11.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. 400 ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a.,
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego rowu
otwartego na rów kryty, na działkach o nr ew. 513/10, 513/15, 513/4, 512/8 przy ul. Czesława Miłosza
w Ławach, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie
Zarząd Zlewni v,' OstroWe
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrowa
T. 29 760 32 26 • E,

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 04-12-23 15:16
 • Czas udostępnienia: 04-12-23 15:16

Historia zmian

9155 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 04-12-2023 15:19:12 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2