Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

tj. sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na działce ewid. nr 510 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki,  województwo mazowieckie.

BS.ZUZ.4210.20.2024.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BS.ZUZ.4210.20.2024
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 16.04.2024 r.
Na podstawie art. 397 usta, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust.7, art. 401 usta, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej
k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia
powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych na działce ewid.
nr 510 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
poznahska 19, 07-409
T. 29 760 32 26 • E.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 09:32
 • Czas udostępnienia: 22-04-24 09:32

Historia zmian

12137 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 08-05-2024 08:22:00 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
10289 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 22-04-2024 10:02:35 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2