Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

tj. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego na działce o nr geod. 494/10 obręb Dzbenin, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.

BS.ZUZ.4210.5.2024.DF.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BS.ZUZ.4210.5.2024.DF
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
ostrołęka, dnia 16.04.2024 r.
Na podstawie art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 407 ust. 1 ustawni z dnia 20
lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a„ Dyrektor
Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie wylotu kanalizacji
deszczowej oraz na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu przydrożnego
na dziafce o nr geod. 494/10 obręb Dzbenin, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie.
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 S 1 ustawni Kodeks
postepowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym
postepowaniu administracyjnym, informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia
się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia
niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19,
07 — 409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 5, w godzinach 8:00 — 15:00 po uprzednim
umówieniu się drogą telefoniczną pod numerem teł. (29) 760 32 26 wew. 16 lub drogą mailową na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Sprawę prowadzi Dawid Filipkowski.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostroiece
ul. Poznańska 19. 07-409 Ostroîgka
T, 29 32 26 • E. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www„wody.gav.pl

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 22-04-24 10:02
 • Czas udostępnienia: 22-04-24 10:02

Historia zmian

12140 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 08-05-2024 08:24:33 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Kategoria
 2. Data modyfikacji
12138 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 08-05-2024 08:22:28 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Alias
 2. Data modyfikacji
10290 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 22-04-2024 10:09:11 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2