Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

obejmujący budowę linii kablowych SN 15kV oraz kanalizacji światłowodowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 197, 87/1 obręb 0008 Gnaty; 411, 413, 966, 1087, 1093/1, 1094/1, 1102/1, 1115/1, 1117/7, 805/1, 1193/1, 1140/2, 1141/2, 1145/4, 1146/2, 1155/1, 1155/2, 1147/2, 1148/1, 805/3, 1185/1, 840/4, 836/2, 835/3, 834/2, 833/2, 829/2, 822/1 obręb 0011 Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie; oraz na działkach o nr ewid. 21/2, 22/2, 50/5 obręb 0019 Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.294.2023.ED.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.294.2023.ED
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 05.03.2024 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. 400 ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawa,'
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawny z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a.,
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią nownŕch obiektów budowlanych obejmujący budowę linii kablowych SN 15kV oraz kanalizacji
Światłowodowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 197, 87/1 obręb 0008 Gnały; 411, 413, 966, 1087,
1093/1, 1094/1, 1102/1, 1115/1, 1117/7, 805/1, 1193/1, 1140/2, 1141/2, 1145/4, 1146/2, 1155/1, 1155/2,
1147/2, 1148/1, 805/3, 1185/1, 840/4, 836/2, 835/3, 834/2, 833/2, 829/2, 822/1 obręb 0011 Łęg
przedmiejski, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie; oraz na działkach o nr ewid. 21/2,
22/2, 50/5 obręb 0019 Teodorowo, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Akta sprawni dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19,
07 —409 Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. Nr 5, w godzinach 7:30— 14:30. Sprawę prowadzi
Edyta Dyko (telefon 29 760-32-26 wew. 16).
Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umożliwiającego wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także na skomplikowany charakter sprawy stosownie
do treści art. 36 S 1 k.p.a., wy'znacza się termin załatwienia sprawy: 06.05.2024 r. Dodatkowo informuję,
iż zgodnie z art. 37 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie w przypadku
niezałatwienia sprav•.n,' w terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym n piło jego
publiczne ogłoszenie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19. 07-409 Ostrołęka
T. 29 760 32 26 • E. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wody.gov.pI

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 07-03-24 15:20
 • Czas udostępnienia: 07-03-24 15:20

Historia zmian

12139 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 08-05-2024 08:24:19 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
9937 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 07-03-2024 15:22:51 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2