Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

obejmujące wykonanie studni głębinowej nr 1, wykonanie studni głębinowej nr 2, wykonanie wylotu do rowu W1, oraz na usługi wodne obejmującą pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i odprowadzanie do rowu poprzez projektowany wylot W1 ścieków w postaci oczyszczonych wód popłucznych, zlokalizowane na działkach o nr ew. 295/1, 138/14 i 138/15 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BI.ZUZ.5.4210.170.2023.MG.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5.4210.170.2023.MG
ZAWIADOMIENIE
0 wszczęciu
Ostrołęka, dnia 24.08.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, art. ust.7, art. 401 ust.l i 6 art. 407 ust.l
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., ze zm.) dalej
k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące
wykonanie studni głębinowej nr 1, wykonanie studni głębinowej nr 2, wykonanie wylotu do rowu Wl, oraz
na usługi wodne obejmującą pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i odprowadzanie do rowu
projektowany wylot Wl ścieków w postaci oczyszczonych wód popłucznych, zlokalizowane na dziatkach
o nr ew. 295/1, 138/14 i 138/15 obręb Dzbenin, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo
mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody polskie
Zarzqd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19, 07409 Ostrołęko
T, 29 760 32 26 • E.


 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 29-08-23 10:25
 • Czas udostępnienia: 29-08-23 10:25

Historia zmian

8684 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 29-08-2023 10:39:32 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
8683 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 29-08-2023 10:30:42 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2