Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, należących do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych oraz ścieków socjalno-bytowych z Zakładu PEKPOL Ostrołęka S.A., jak również ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych oraz socjalno-bytowych z sąsiednich firm, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 293/28, 293/29, 293/40, 293/42, 293/43 obręb 0010 Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BS.ZUZ.4210.122.2024.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BS.ZUZ.4210.122.2024
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 01 grudnia 2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. 400 ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 4 ustal." z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.lJ. z 2024 r., poz. 572) dalej k.p.a„ Dyrektor
Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do
urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, należących do Ostrołęckiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje
szczególnie szkodliwe dla Środowiska wodnego, stanowiących mieszaninę Ścieków technologicznych oraz
Ścieków socjalno-bytowych z Zakładu PEKPOL Ostrołęka S.A„ jak również Ścieków przemysł0"ch
stanowiących mieszaninę ścieków technologicznych oraz socjalno-bytowych z sąsiednich firm,
zlokalizowanych na dziatkach o nr ewid. 293/28, 293/29, 293/40, 293/42, 293/43 oraz 652/9 obr b 0010
Ławy, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarsť.•.«) Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostroięce
ul. Poznohsko 19, 07-409 Ostrołęka
T. 29 760 32 26 • E. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z UP.DY KTCFuA
udni3k
Z-ca rekîora
www.gov.pl/web/wody-poiskie

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 01-07-24 12:49
 • Czas udostępnienia: 01-07-24 12:49

Historia zmian

12474 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 01-07-2024 12:53:56 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2