Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące wykonanie likwidację istniejącego przepustu oraz wykonanie nowego przepustu na rowie melioracyjnym, zlokalizowanych na działkach ewid. nr 224 i 225 obręb 0004 Drwęcz, gmina. Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BS.ZUZ.4210.117.2024.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BS.ZUZ.4210.117.2024
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
Ostrołęka, dnia 03.07.2024 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, art. 400 ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) dalej k.p.a.,
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące
wykonanie likwidację istniejącego przepustu oraz wykonanie nowego przepustu na rowie melioracyjnym,
zlokalizowanych na dziatkach ewid. nr 224 i 225 obręb 0004 Drwęcz, gmina. Rzekuń, powiat ostrołęcki,
województwo mazowieckie.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni OstrGięce
u'. Poznańska 19, 074409 Ostrowa
T, 29 760 32 26 • E,
p . DY KTOR
r • pka
www.gov.pl/web/wody•polskie

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 09-07-24 09:41
 • Czas udostępnienia: 09-07-24 09:41

Historia zmian

12535 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 09-07-2024 09:45:44 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2