Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 216/2, 216/6 w obrębie ewidencyjnym Dzbenin, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.

BS.ZUZ.4210.96.2024.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: BS.ZUZ.4210.96.2024
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
ostrołęka, dnia 05.07.2024 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. 400 ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (t.j. Dz.lJ. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawni z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) dalej k.p.a., Dyrektor
Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych obiektów budowlanych obejmujące budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 216/2, 216/6 w obrębie
ewidencyjnym Dzbenin, gmina Rzekuń, pow. ostrołęcki, województwo mazowieckie.
p DYR
Sławomi
Państwowe Gospodarstv•.R) Wodne Wody polskie
Zarząd Zlewni w Ostroięce
Poznańska 19, 07-409 Ostrołęko
29 760 32 26 • E.
pka
WWW

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 10-07-24 10:06
 • Czas udostępnienia: 10-07-24 10:06

Historia zmian

12540 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 10-07-2024 10:08:15 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2