Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

tj. likwidację rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 13/13 i 13/14 w obrębie Tobolice, gm. Rzekuń, pow. ostrołęcki.

BI.ZUZ.5.4210.215.2023.DF.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.zuz.5.4210.215.2023.DF
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
ostrołęka, dnia 27.10.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r „ poz. 1478 ze zm.) oraz art. 61 S 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) dalej k.p.a., Dyrektor
Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. likwidację rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 13/13 i 13/14 w obrębie Tobolice, gm. Rzekuń,
pow. ostrołęcki.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostroŕęce
Poznańska 19.07-409 Ostrołęka
T. 29 760 32 26 • E.
Z up. EKTORA

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 03-11-23 08:16
 • Czas udostępnienia: 03-11-23 08:16

Historia zmian

9061 Modyfikacja Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 03-11-2023 08:21:16 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9060 Dodanie Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW Wody Polskie z 03-11-2023 08:20:32 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2