Zawiadomienie o rozprawie w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr: 20, 40, 121/2 położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń

GN.6820.8.2023_Starostwo_Zawiadomienie_o_rozprawie.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrokęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.8.2023
Ostrołęka, dnia 13 września 2023 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE
Na podstawie art. 89 1, art. 90 S 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z
art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. 0 zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj.:
Dz.U. z 2022 r. poz. 140)
Starosta Ostrołęcki zawiadamia,
w dniu 10 października 2023r. o godz. 10.00 przeprowadzona zostanie rozprawa
administracyjna w sprawie uznania działek nr 20 0 pow. 1,70 ha, nr 40 0 pow. 0,26 ha, nr
121/2 0 pow. 1,58 ha, położonych w obrębie Dzbenin gm. Rzekuń za mienie gromadzkie.
W związku z tym '„wywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony
oraz świadków w przedmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika).
Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.
Uprzedza się, że na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi
przRszkody do jej przŕprowadzenia (art. 94 1 kpa).
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
przy ul. Fieldorfa „Nila" 15, 103b, od godz. 9.00 do 15.00.
Dodatkowe informacje
można uzyskać pod nr teł. 29 7141610.
Otgymuią:
. Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Dzbenin gm. Rzekuń
3.
a/a
z
mgr Ha
Dyrektor
Nie
na
ch
rosły
u Gospodarki
ściałni

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 21-09-23 08:22
 • Czas udostępnienia: 21-09-23 08:22

Historia zmian

8845 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:39:54 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8844 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:39:52 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Kategoria
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8842 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:22:29 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Alias
 2. Data modyfikacji
8841 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 11:21:29 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Tekst
 4. Data modyfikacji
 5. Autor modyfikacji
 6. Pola dodatkowe
8829 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 08:25:08 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8828 Dodanie Zawiadomienie o rozprawie z 21-09-2023 08:25:05 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2