Zawiadomienie o rozprawie Starosty Ostrołęckiego GN.6820.16.2023_Zawiadomienie_o_rozprawie.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.16.2023
Ostrołęka, dnia 16 listopada 2023 r.
ZAWIADOMIENIE O ROZPRAWIE
Na art. 89 l, art. 90 2 oraz art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku
z art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 140), zawiadamiam, Że w dniu 14 grudnia 2023 r. o godz. 10.00
w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul.
Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce, pok. 103b, przxprowadznna znstanie rozprawa
administracyjna w sprawie uznania za mienie gromadzkie działek nr 388 i 1312
położonych w obrębie Borawe gm. Rzekuń.
W związku z tym wzywa się do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony
oraz świadków w przdmiotowym postępowaniu (osobiści lub przez pełnomocnika).
Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.
Uprzedza się, Ze nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia (art. 94 I kpa).
Z dokumentami sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
przy ul. Fieldorfa „Nila" 15, pokój 103b, od godz. 9.00 do 14.00. Dodatkowe informacje
można uzyskać nr telefonu 29 764-32-41 w. 210.
Otrzymuią:
. Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Borawe
gm. Rzekuń
3.
ala
Zup. S
mgr Aneta
INSP
w Wydziale
OSTY
óźniewska
KTOR

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 22-11-23 10:38
 • Czas udostępnienia: 22-11-23 10:38

Historia zmian

9104 Modyfikacja Zawiadomienie o rozprawie z 22-11-2023 11:18:50 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9103 Dodanie Zawiadomienie o rozprawie z 22-11-2023 11:18:46 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2