Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie BI.ZUZ.5.4210.213.2023.DK_Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
znak: Bl.ZUZ.5A210.213.2023.DK
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
ostrołęka, dnia 09.10.2023 r.
Na podstawie art. 397 ust.l, art. 397 ust.3 pkt 2, , art. U) ust.7, art. 401 ust.l, art. 407 ust.l ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) oraz art. 61 S 4 ustaw,' z
dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r„ poz. 775 z późn. zm.)
dalej k.p.a., Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce, zawiadamia o wszczęciu postępowania
administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
tj. przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o nr ew. 58/20 w miejscowości
Czarnowiec, gmina Rzekuń, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie.
Łukas
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrcn*ęce
ul. Poznańska 19, 07 •409 Ostro\ęka
T, 29 760 32 26 • E.
KIURA
dniak
aktora
vmwwody.gov.pl

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Poskie
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 12-10-23 13:29
 • Czas udostępnienia: 12-10-23 13:29

Historia zmian

8963 Modyfikacja Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 12-10-2023 13:32:40 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8962 Dodanie Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 12-10-2023 13:32:37 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2