Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".

WB.6220.11.2022_Zawiadomienie_z_dn._01.12.2023.pdf

PREZYDE
OSTROŁĘKI
Gen. Bema 1
Ostrołęka, dnia grudnia 2023r.
WB.6220.11.2022
ZAWIADOMIENIE
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI
0 wydaniu decyzji 0 Środowiskowych uwarunkowaniach
Zgodnie z art. 74 ust. 3 i ust. 3fustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o oddziaływania na środowisko (tj.: Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 20231
poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, Że dnia I grudnia 2023r., została wydana Decyzja
Nr 16/23, znak: 0 środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia na: „Budowie obwodnicy miasta Ostrołęki wraz
z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew" zaczynającej się Od km na drodze
krajowej nr 61 przy rondzie im. mjr. Zy gmunta Szendzielarza „Łupaszki" do km 3+552 łączącej
się z drogą nr 5119W przy rondzie im. Jana Radomskiego tworząc kontynuację
istniejącej obwodnicy miasta.
W związku z powyższym informuję, że z ww. cĂ'zją można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Miasta Ostrołęki, płac Gen. Józefa Bema 1, 07-400 Ostrołęka, w Wydziale
Budownictwa w pok. 214 w godzinach urzędowania lub wcześniejszym umówieniu
się telefonicznie pod numerem 29 765-42-98.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w za Ix)średnictwem Prezydenta Miasta Ostrołęki w terminie
14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 S 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w przypadku decyzji, o wydaniu
których zawiadamia się w formie publicznego obwieszczenia, w innej fonnie publicznego
ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organu administracji publicznej,
zawiadomienie uważa się dokonane upływie czternastu dni Od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie
Informacji publicznej.
Niniejsze zawiadomienie zostało udostępnione w miejscu inwestycji, na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrołęki, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrołęki
oraz mrzez tablicę ogłoszeń i Biuletyn Informac•i Publiczne• U u G Rzekuń.
Podano do publicznei wiadomości w dniu .
„ grudnia 2023r.
Z up. PREZY N MIASTA
'osek
Ma rr
Wicep ydent Miasta
Sprawę prowadzi: Aleksandra Dąbrowska-
Wydział Budownictwa, teł. (29) 764-68-11 wew. 298,
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 04-12-23 09:55
 • Czas udostępnienia: 04-12-23 09:55

Historia zmian

9150 Dodanie Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z 04-12-2023 09:57:40 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2