GN.6820.14.2023_Zawiadomienie_Starosty.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
płac gen. J. Bema 5
GN.6820.142023
Ostrołęka, dnia 15 listopada 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za
mienie gromadzkie działki nr 391 0 pow. 0,51 ha położonej w obrębie BORAWE gm.
Rzekuń.
Na podstawie art. 10 S I ustawy z dnia 14 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania
mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terrninu) zapoznać się z dokumentacją
zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów Oraz
zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
Dokumentacja udostępniona
jest
Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15,
pokój nr 103b, w godzinach pracy urz&du od 9.00 do 14.00.
Otrzymuiq:
Ó)
Wójt Gminy Rzekuń
2. Sołtys wsi Borawe gm
Z up. ST STY
mgr Aneta późniewska
INSP STOR
. Rzekuń

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 17-11-23 11:22
 • Czas udostępnienia: 17-11-23 11:22

Historia zmian

9091 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 17-11-2023 11:24:29 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9090 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 17-11-2023 11:24:22 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2