Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z dnia 15 grudnia 2023 r. GN.6820.16.2023_Zawiadomienie_Starosty_Ostroleckiego.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 ostrołęka
Plac gen. Bema 5
GN.6820.16.2023
Ostrołęka, dnia 15 grudnia 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Niniejszym zawiadamiam, że zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za
mienie gromadzkie działek nr 388 i 1 312 położonych w obrębie BORAWE gm. Rzekuń.
Na podstawie art. 10 S I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania
mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją
zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
Dokumentacja
udostępniona
jest
Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15,
pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu Od 9.00 do 14.00.
Otrzymuiq:
Z up. S
mgr Aneta
INSP
OSTY
Ó•žniewska
TOR
Nieruchomościami
w Wydziale Gospod
1. Wójt Gminy Rzekuń
Sołtys wsi Borawe gm. Rzekuń
3. ala

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 20-12-23 15:34
 • Czas udostępnienia: 20-12-23 15:34

Historia zmian

9227 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 20-12-2023 15:37:52 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9226 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 20-12-2023 15:37:50 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2