Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego GN.6820.7.2023

GN.6820.7.2023_Zawiadomienie.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.7.2023
Ostrołęka, dnia 12 października 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Niniejszym zawiadamiarn, Ze zebrany został materiał dowodowy w sprawie uznania za
mienie gromadzkie działki nr 704 0 pow. 0, I I ha położonej w obrębie RZEKUŃ gm. Rzekuń.
Na podstawie art. 10 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), strony postępowania
mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją
zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.
w Wydziale Gospodarki
jest
Dokumentacja udostępniona
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15,
pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu 9.00 do 15.00.
Z up.
rosły
mgr Hali
larzewska
Dyrektor W dzi.
Gospodarki
Nieru On o ciami
1. Wójt Gminy Rzekuń
. Sołtys wsi Rzekuń gm. Rzekuń
3. ala

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 18-10-23 11:28
 • Czas udostępnienia: 18-10-23 11:28

Historia zmian

8991 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 18-10-2023 11:32:02 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8990 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 18-10-2023 11:31:55 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2