GN.6820.8.2023_Zawiadomienie_Starosty.pdf

STAROSTA OSTROŁĘCKI
07-410 Ostrołęka
Plac gen. J. Bema 5
GN.6820.8.2023
Ostrołęka, dnia 08 listopada 2023 r.
ZAWIADOMIENIE
Niniejszym zawiadamiam, Że zebrany materiał dowodowy w sprawie uznania za
mienie gromadzkie działek nr 20, 40, 121/2 0 łącznej pow. 3,54 ha położonych w obrębie
DZBENIN gm. Rzekuń.
Na podstawie art. 10 I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 Ze zm.), Strony
mogą (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) zapoznać się z dokumentacją
zgromadzoną w sprawie, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów Oraz
zgłosić na piśmie ostateczna żądania w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomi enia.
Dokumentacja udostępniona jest
Wydziale
Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, ul. gen. E.A. Fieldorfa „Nila” 15,
pokój nr 103b, w godzinach pracy urzędu Od 9m do 15.00.
Otrzymuią:
Wójt Gminy Rzekuń
. Sołtys wsi Dzbenin gm. Rzekuń
3.
ala
mgr Aneta
INSP
OS Y
o Ź nie wska
KTOR
ki Nieruchomościami

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Starosta Ostrołęcki
 • Wprowadził(a): Marcin Olszewski
 • Czas wytworzenia: 17-11-23 09:59
 • Czas udostępnienia: 17-11-23 09:59

Historia zmian

9089 Modyfikacja Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 17-11-2023 10:11:11 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9088 Dodanie Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego z 17-11-2023 10:11:07 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2