Zakres inwestycji obejmie m.in. modernizację drogi dojazdowej i ścieżek spacerowych, lokalizację elementów małej architektury, wykonanie instalacji wodociągowej czy nasadzeń zieleni. Planowana jest również modernizacja zejścia pieszego prowadzącego od kaplicy w kierunku polany w formie schodków i podestów terenowych o konstrukcji drewnianej. Przebieg, stopniowanie i pochylenie zejścia zostanie dostosowane do istniejącej rzeźby terenu. Zaprojektowane zostaną podesty służące do rekreacji i odpoczynku wyposażone w siedziska wykonane w bali drewnianych obsadzone krzewami ozdobnymi. Będą to  również miejsca lokalizacji elementów lokalnego rzemiosła artystycznego oraz tabliczek informacyjnych dotyczących ochrony przyrody. Mieszkańcy oraz turyści będą mogli również korzystać z naturalnych ścieżek leśnych, które będą udrożnione, gałęzie przycięte, a przeszkody terenowe usunięte.

Na terenie zlokalizowane będą siedziska w postaci ławek wykonanych z bali drewnianych czy kontenery na śmieci z możliwością ich segregacji.