OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś z nowymi wozami strażackim dzięki wsparciu UE

Ruszyło rekordowe wsparcie unijne dla mazowieckich OSP. Trafi do nich 187 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Blisko 250 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza przyznał zarząd województwa. W środę umowy z władzami gmin Kadzidło, Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Łyse, Czarnia i Olszewo-Borki podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska. W spotkaniu uczestniczył też radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak. Wsparcie dla jednostek z powiatu ostrołęckiego to 10,2 mln zł.

Do ochotniczych straży pożarnych z Mazowsza trafi rekordowe wsparcie z Unii Europejskiej – blisko 250 mln zł. W obecnej perspektywie pieniądze są przeznaczone na zakup 187 średnich i ciężkich wozów strażackich. Jak zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego, dzięki Unii Europejskiej mazowieccy strażacy będą mieć zapewnione bezpieczne warunki pracy. – Od lat jako samorząd pomagamy jednostkom OSP poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu i mundurów czy remonty strażnic. Teraz, dzięki rekordowemu unijnemu wsparciu, do subregionu ostrołęckiego trafi łącznie 27 wozów strażackich. To ogromne wsparcie dla naszych strażaków ochotników, którzy zasługują na to, by korzystać z jak najlepszego i najnowocześniejszego sprzętu. 

Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc podkreśla, że to kolejne wsparcie unijne dla druhów z subregionu ostrołęckiego. – Dziś podpisaliśmy umowy z jednostkami z powiatu ostrołęckiego, które otrzymają 10,2 mln zł na zakup 7 wozów strażackich. Tym razem unijne wsparcie trafi do OSP Kadzidło, Rzekuń, Zamość, Czerwin, Łyse, Czarnia i Nowa Wieś. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie strażaków i mieszkańców.

Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 187 projektów. – Wspieranie mazowieckich służb ratowniczych to inwestycja w bezpieczeństwo, a rola funduszy europejskich jest w tym zakresie nie do przecenienia. Praca strażaka to wyzwanie i misja. To oni zazwyczaj jako pierwsi docierają na miejsce pożaru, wypadku drogowego czy lokalnego podtopienia, dlatego muszą być odpowiednio wyposażeni – dodaje Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Dofinansowanie z UE otrzymają jednostki OSP z całego Mazowsza. W regionie warszawskim stołecznym będzie to kwota ponad 28,4 mln zł, a w regionie mazowieckim regionalnym prawie 221 mln zł.  

– Jednym z priorytetowych obszarów działania Unii Europejskiej jest zapobieganie zagrożeniom naturalnym oraz odpowiednie postępowanie w przypadku ich wystąpienia. Dzięki dofinansowaniu, jednostki straży pożarnej zyskają nowoczesny sprzęt, który poprawi warunki pracy strażaków. Inwestycja przyczyni się również do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza – podkreśla Monika Tchórznicka, zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych.

Umowy na wsparcie strażaków

W środę (24 stycznia br.) zostało podpisanych 7 umów na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. W sumie do subregionu ostrołęckiego trafi ponad 37,5 mln zł na zakup 27 wozów strażackich. – Średnie i ciężkie pojazdy bojowe, które trafią do subregionu ostrołęckiego, zdecydowanie poprawią warunki pracy naszym druhom i druhnom. Nowe, świetnie wyposażone samochody to jednak nie tylko bezpieczeństwo strażaków, lecz także mieszkańców regionu ostrołęckiego i całego Mazowsza – podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak.   

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu zakupi nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem. Dzięki temu druhowie będą mogli jeszcze sprawniej i skuteczniej podejmować działania w sytuacjach kryzysowych.
 

Tytuł projektu: Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu w celu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

Beneficjent: Gmina Rzekuń

Całkowita wartość projektu: 1 010 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 858 500,00 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu