Kwotę 40 tys. złotych pozyskała Gmina Rzekuń ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP - 2023”. Dzięki dotacji remontu doczekają się łazienki w budynku OSP Rozwory. 

W ramach prac wyburzona i postawiona na nowo zostanie ściana pomiędzy łazienkami i kuchnią, co powiększy powierzchnię użytkową toalet. Zmieni się również położenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi. 

Prace rozbiórkowe będą polegały też na rozbiórce okładzin ściennych i podłogowych, demontażu ościeżnic, drzwi oraz sanitariatów i białego montażu. Następnie zostaną przebudowane instalacje elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Wykonany będzie również podwieszany sufit, ułożone zostaną płytki ścienne i podłogowe. W łazienkach pojawią się nowe lampy oświetleniowe energooszczędne i kinkiety ścienne LED. Podczas prac wykończeniowych zamontowane zostaną nowe drzwi, lustra oraz umywalki. 

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy oraz strażacy OSP zyskają przede wszystkim przestrzeń o wysokiej jakości użytkowej i estetycznej.