Na terenie gminy Rzekuń realizowane są prace związane ze żwirowaniem, uzupełnianiem nawierzchni, usuwaniem drobnych uszkodzeń, pęknięć i wykruszeń nawierzchni dróg gminnych powstałych po zimie.

W zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Rzekuń realizowanych jest szereg zadań, m.in. konserwacja oznakowania, sprzątanie ulic i chodników, udrażnianie kanalizacji deszczowej oraz remonty cząstkowe nawierzchni. Wszystkie te prace wykonywane są w oparciu o dokonywane regularnie objazdy oraz w odpowiedzi na zgłoszenia mieszkańców.

Poza wykonywanymi na bieżąco remontami cząstkowymi, dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystać możliwości płynące z dofinansowań na inwestycje drogowe. Aktualnie prowadzone są prace związane z realizacją nakładek asfaltowych w msc. Ławy. Remonty dotyczą trzech odcinków komunikacyjnych.

Na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne w wysokości aż 1 mln 500 tys. zł.