Lokalny samorząd otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 226 tys. zł na budowę boisk do siatkówki plażowej w msc. Rzekuń. Dwa tego typu obiekty powstaną w rejonie ulicy Kościuszki i będą dopełnieniem kompleksu sportowego, który składa się z istniejącego toru rowerowego pumptrack, toru minipumptrack oraz skateparku.

Przedsięwzięcie zakłada budowę boisk o nawierzchni piaszczystej, o łącznej powierzchni (wraz ze strefą ochronną) ok. 616 m kw. wraz z wykonaniem trybun o konstrukcji stalowej na ok. 150 miejsc siedzących. Obszar objęty zadaniem zostanie otoczony piłkochwytami, monitoringiem oraz oświetlony lampami typu LED. Każde z boisk zostanie wyposażone w siatkę z polietylenowego sznurka. Uzupełnieniem zagospodarowania terenu będą kosze, tablice z regulaminem oraz stojaki rowerowe.

Na realizację zadania gmina Rzekuń otrzymała wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024”