Prace związane z budową biblioteki w msc. Laskowiec idą pełną parą. Na plac budowy wjechał ciężki sprzęt i weszli pracownicy budowlani. Z dnia na dzień widać postępy robót. Nowo budowana filia biblioteki w miejscowości Laskowiec stanowić będzie centrum dostępu do kultury i wiedzy, umożliwi rozwój i upowszechni wśród mieszkańców czytelnictwo, ale także stanowić będzie centrum integrujące społeczność lokalną oraz stworzy warunki dla zwiększania udziału w kulturze różnych grup wiekowych.

Będzie to wyjątkowy budynek, który będzie miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców. Umożliwi organizowanie zajęć bibliotecznych, edukacyjnych, informatycznych, plastycznych, warsztatów artystycznych i spotkań społeczności wiejskiej.