Zakończyły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i przepompowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Ławy. Zakres prac objął budowę przepompowni ścieków wraz z układem pomiarowym na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej w msc. Ławy.

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PCV klasy S (typ ciężki) wraz z przyłączem, a także odcinek kanalizacji tłocznej z rur PE100 RC SDR17 wraz z przepompownią ścieków i studnią pomiarową z przepływomierzem elektromagnetycznym. Końcowym etapem zadania było włączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. System przesyłania danych do służb eksploatacyjnych o stanie pracy przepompowni ścieków jest dostosowany (kompatybilny) do istniejącego systemu monitoringu SCADA użytkowanego przez eksploatatora sieci kanalizacji sanitarnej.

Wartość odebranych robót to 363 432,50 zł brutto. Wykonawcą inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Rzekuń” w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ławach” była firma Sting z Warszawy.