Zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej w Laskowcu. Roboty były prowadzone w ulicach Środkowej i Słonecznej. Celem inwestycji była przede wszystkim poprawa warunków życia mieszkańców. Projekt pod nazwą „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Laskowiec gm. Rzekuń - XI etap” został zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu i Teodorowie”.

Prace objęły budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PVC w zakresie średnic od 160 mm do 250 mm o łącznej długości ok. 928,00 mb. wraz z odnogami do granic nieruchomości w obrębie pasów drogowych o średnicy 160 mm. Odnogi do nieruchomości są zakończone korkami na granicy pasa drogowego i posesji prywatnych.


Zadanie wykonała firma Multi-Kom Andrzej Nakielski z Ostrołęki, która została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt inwestycji to 555.252,66 zł.