Gmina Rzekuń pozyskała karetkę pogotowia ratunkowego wraz z kompleksowym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego. Pojazd otrzymaliśmy od samorządu Mazowsza, za co bardzo serdecznie dziękujemy!

Na co dzień druhowie, bez względu na porę dnia i nocy, spieszą z pomocą potrzebującym, ratując życie i zdrowie ludzi, mienie oraz środowisko. Są pierwszą linią reagowania podczas pożarów, wypadków samochodowych czy w miejscu wystąpienia klęski żywiołowej. Do skutecznego i bezpiecznego wykonywania zadań brakowało strażakom odpowiedniego pojazdu ratunkowego. Pozyskany ambulans umożliwi poprawę ich gotowości bojowej i skuteczniejszą pomoc potrzebującym.

- Gmina Rzekuń jest mocno zurbanizowana. Z roku na rok przybywa mieszkańców, których przyciągają piękne walory krajobrazowe i rekreacyjne, ale także stale rozbudowywana i unowocześniana infrastruktura. Graniczy również z Ostrołęką. W związku z charakterem naszej gminy zakupiony ambulans poszerzy funkcjonowanie systemu ratownictwa na jej terenie, ale również w sąsiednich samorządach położonych w województwie mazowieckim - podkreśla Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń.

W pełni wyposażony pojazd ratunkowy wraz z załogą medyczną będzie niósł  pomoc osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, głównie poszkodowanym w wypadkach drogowych. Wykorzystywany będzie również do kompleksowego zabezpieczania  medycznego różnych wydarzeń organizowanych w gminie Rzekuń, takich jak: festyny, koncerty, zawody sportowe, mecze piłkarskie czy rajdy rowerowe. Ponadto zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników medycznych, wykorzystując karetkę pogotowia ratunkowego, będzie prowadził szkolenia teoretyczne i praktyczne w placówkach oświatowych w ramach organizowanych festynów zdrowotno-profilaktycznych dla uczniów.