Nasz samorząd pozyskał dotację w wysokości aż 10 276 500,00 zł w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Środki finansowe przeznaczone zostaną na przebudowę ul. Armii Krajowej w Rzekuniu oraz termomodernizację, rozbudowę, przebudowę i modernizację istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie. Dzięki tej inwestycji powstanie hala sportowa z prawdziwego zdarzenia!

Rewitalizacja ul. Armii Krajowej w Rzekuniu, tzw. „Czarnej Dróżki” to długo oczekiwana inwestycja dla mieszkańców gminy. Dzięki pozyskanej dotacji aleja zyska nowy wygląd i funkcjonalność. Ciąg pieszo-spacerowy z nową nawierzchnią, ozdobnymi drzewami i krzewami oraz ławkami, będzie klimatyczną i najkrótszą trasą dla pieszych i miłośników jednośladów pomiędzy Rzekuniem a Ostrołęką. Ten wyjątkowy ciąg komunikacyjny połączy dwie niezwykle ważne miejsca. Osoby spragnione relaksu i szukające wyciszenia spędzą miło czas w tężni solankowej zapewniającej wiele korzyści zdrowotnych dla organizmu człowieka. Z kolei pasjonaci nauki, zamieszkujący gminę, w krótkim czasie będą mogli przenieść się do ostrołęckiego Multicentrum, gdzie nie zabraknie pracowni edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Tuż obok ośrodka edukacyjnego znajduje się park z zabytkową lokomotywą. Zarówno tężnia solankowa w Rzekuniu, jak i Multicentrum będą tworzyły wyjątkową infrastrukturę naukowo-uzdrowiskową. Ponadto zmodernizowanie „Czarnej Dróżki” umożliwi w przyszłości uruchomienie strefy OSTR.BIKE, polegającej na instalacji stacji dokującej rowery w pobliżu tężni na terenie Rzekunia i połączenie jej z już istniejącą siecią na terenie miasta. Miłośnicy jednośladów będą mieli doskonały dojazd m.in. do pumptracka, a następnie takich miejscowości jak Dzbenin, Korczaki czy Kamianka. Całość stanowić będzie ponadgminną strefę rekreacji dla mieszkańców Rzekuniu i Ostrołęki. Na „Czarną Dróżkę” samorząd gminy otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 391 500,00 zł.


Kolejne środki zewnętrzne w kwocie 6 885 000,00 zł zostaną przeznaczone na przebudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie. Mieszkańcy zyskają nową halę sportową wraz z zapleczem, a także dodatkowe sale i pomieszczenia. Szkoła przejdzie też termomodernizację. Wykonanie odpowiedniej termoizolacji budynku spełniającej wymagania izolacyjności cieplnej, zapewnieni odpowiedni komfort cieplny i tym samym ograniczy negatywny wpływ na środowisko naturalne - zmniejszy emisję zanieczyszczeń do atmosfery poprzez redukcję zużycia energii. Zmniejszą się również koszty związane z ogrzewaniem, ponieważ zainstalowany zostanie nowy, oszczędny system grzewczy - kotłownia gazowa, co zredukuje ilość materiału opałowego przeznaczonego na ogrzewanie.


Hala sportowa, która powstanie w ramach projektu, będzie nowoczesna i wielofunkcyjna. Będą pola do gry w piłkę ręczną, halową, siatkową i koszykówkę. Nie zabraknie też zaplecza higienicznego i sanitarnego w postaci szatni, natrysków i toalet. Zapewnione będą również pomieszczenia pełniące funkcje magazynu sportowego oraz pomieszczenie dla nauczycieli. Budynek wykonany zostanie z użyciem stonowanej architektury, w nowoczesnej i ergonomicznej formie. Infrastruktura techniczna obejmie swym zakresem również wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, autobusów oraz chodnika. Ponadto tereny wokół szkoły nasadzone zostaną roślinnością i oświetlone lampami LED. Nowy obiekt sportowy będzie wolny od barier architektonicznych poziomych i pionowych. Zastosowane będą różne rozwiązania, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń osób ze szczególnymi potrzebami, a także do zajęć sportowych. Wielofunkcyjna sala pozwoli też na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, poprawę warunków zdrowotnych dzieci i młodzieży oraz pozostałej części społeczności korzystającej z obiektu. Niewątpliwym efektem realizacji inwestycji będzie uzyskiwanie lepszych wyników, a także sukcesów dzieci oraz młodzieży szkolnej we wszelkiego rodzaju imprezach sportowych i zawodach. Budowa obiektu umożliwi również organizowanie imprez sportowych, co pozytywnie wpłynie na promocję Gminy Rzekuń, a przede wszystkim miejscowości Dzbenin.

Dotację w wysokości 10 276 500,00 zł  przekazał na ręce Wójta Gminy Rzekuń Wicepremier Henryk Kowalczyk. Uroczyste spotkanie w tej sprawie odbyło się we wtorek 31 maja br. w Olszewie-Borkach.