Gmina Rzekuń realizuje kolejne etapy budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego. Intensywne prace związane z budową i wymianą źródeł światła rozpoczęły się na naszym terenie już w 2020 r. Celem naszych działań jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników i kierowców poruszających się po drogach. Jest to również jeden z najbardziej energochłonnych obszarów w budżecie gminy, przy czym należy pamiętać, że znaczną część energii wykorzystują stare, mało efektywne źródła oświetlenia.

Rozwiązaniem, które nie tylko może znacząco wpłynąć na ochronę środowiska i zmniejszenie nadmiernego zużycia energii elektrycznej, ale też ograniczyć związane z nią wydatki w gminie jest instalacja wydajnych lamp ulicznych LED. W gminie Rzekuń z roku na rok przybywa inwestycji w oświetlenie uliczne. Coraz częściej otrzymujemy zgłoszenia o odcinkach, które Państwa zdaniem wymagają takich działań. Staramy się słuchać Waszych głosów. Stąd też w minionym roku wykonano w tym względzie wiele inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym sprawozdaniem:

W 2022 r. zainstalowano oświetlenie uliczne:
1. Borawe - przeniesienie izolowanej linii oświetleniowej ok. 75 m w Borawem na drodze 1341 na drugą stronę skrzyżowania z jednoczesnym wydłużeniem o ok. 10 m - 4 920,00 zł
2. Czarnowiec - projekt  kablowej linii oświetleniowej w Czarnowcu na ul. Dębowej, ok. 200 m linii - 3 567,00 zł
3. Daniszewo - zawieszenie 2 lamp oświetleniowych na istniejącej linii - 6 150,00 zł
4. Dzbenin - wykonanie  kablowej linii oświetleniowej w Dzbeninie, ul. Akacjowa - 17 835,00 zł
5. Dzbenin - zawieszenie lampy oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej w Dzbeninie przy przystanku na skrzyżowaniu z ul. Jesienną - 1 845,00 zł
6. Dzbenin - wykonanie nowej linii oświetleniowej lub przedłużenie istniejącej na istniejących słupach w Dzbeninie, ul. Grzybowa, 130 m linii napowietrznej - 7 380,00 zł
7. Dzbenin - projekt kablowej linii oświetleniowej, ul. Jesienna, ok. 550 m linii - 7 380,00 zł
8. Goworki - zawieszenie lampy oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej w msc. Goworki, ul. Promyka - 3 690,00 zł
9. Goworki - zawieszenie lampy oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej w msc. Goworki - 3 690,00 zł
10. Goworki - projekt  kablowej linii oświetleniowej w Goworkach na ul. Zielonej, ok. 180 m linii - 6 150,00 zł
11. Ławy - wykonanie  kablowej linii oświetleniowej w Ławach na ul.  Deszczowej, Pochmurnej i Pogodnej (etap 1 z przeniesieniem słupa na ul. Deszczową) - 72 570,00 zł
12. Ławy - zawieszenie lamp oświetleniowych na istniejącej linii oświetleniowej w Ławach na ul. Zacisznej - 3 690,00 zł
13. Ławy - projekt  kablowej linii oświetleniowej na ul. Polnej, ok. 570 m linii - 6 150,00 zł
14. Rzekuń - projekt  i wykonanie kablowej linii oświetleniowej w Rzekuniu na ul. Jarzębinowej, w tym min.: 3 słupy oświetleniowe i ok. 130 m linii kablowej - 22 140,00 zł
15. Zawieszenie lampy oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej w Rzekuniu na skrzyżowaniu ulic Miłej i ks. Skłodowskiego - 2 091,00 zł
16. Rzekuń - projekt  kablowej linii oświetleniowej w Rzekuniu na ul. Rubinowej, ok. 200 m linii - 3 690,00 zł
17. Susk Stary - projekt  kablowej linii oświetleniowej, ok. 180 m linii - 6 150,00 zł
18. Teodorowo - zawieszenie lampy oświetleniowej nad istniejącą linią oświetleniową w msc. Teodorowo na skrzyżowaniu ulic Dębowej i 217/5 – 2 337,00 zł
19. Tobolice - zawieszenie lampy oświetleniowej na istniejącej linii oświetleniowej w Tobolicach - 3 690,00 zł