Zakończyły się roboty związane z budową kanalizacji w ulicy Poziomkowej w Rzekuniu. Przedmiotem odbioru był odcinek o długości 85 mb. sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy pasa drogowego i odgałęzieniami do prywatnych nieruchomości. Zrealizowana inwestycja to nie tylko korzyść dla środowiska, ale również podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców.

Zadanie wykonała firma Multi-Kom Andrzej Nakielski z Ostrołęki.