Kolejna inwestycja zrealizowana została na terenie gminy Rzekuń. Tym razem nowy wygląd i funkcjonalność zyskała droga oznaczona nr geod. 694 i 161/1 w Rzekuniu, uzupełniono też brakującą infrastrukturę techniczną.

Zakres prac objął m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie korytowania pod projektowane konstrukcje nawierzchni, wykonanie warstw podbudowy, nawierzchni z kostki betonowej, montaż krawężników na ławie betonowej oraz montaż umocnienia skarp z płyt ażurowych typu Jumbo, wykonanie regulacji studzienek i włazów, ustawione zostało również oznakowanie.


Wykonawcą zadnia była firma Mar-Bud z Ostrołęki. Koszt przebudowy drogi wyniósł 127 600,00 zł brutto.