Pozyskaliśmy dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu „Mazowsze dla sołectw 2022” na wykonanie trzech zadań w naszej gminie. Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku, gminy mogły ubiegać się o wsparcie do 10 000,00 zł na realizację inwestycji w poszczególnych sołectwach, m.in. rewitalizację skwerów, instalację paneli fotowoltaicznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek czy remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. Łączna kwota, jaka została przyznana naszemu samorządowi, to 30 000,00 zł. Środki finansowe będą przeznaczone na:
- doposażenie remizo-świetlicy w msc. Borawe (10 000,00 zł),
- zagospodarowanie terenu w msc. Goworki (10 000,00 zł),
- zakup i montaż oświetlenia w msc. Dzbenin (10 000,00 zł).

Na zdjęciu miejsce integracji zrealizowane w msc. Zabiele dzięki dofinansowaniu z województwa mazowieckiego.