fot. www.mazovia.pl

16 zabytków w subregionie ostrołęckim odzyska dawny blask dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego. Sejmik na realizację programu „Mazowsze dla zabytków” na tym terenie przeznaczył ponad 1,5 mln zł. Symboliczny czek trafił również do proboszcza rzekuńskiej parafii.

W ramach programu „Mazowsze dla zabytków” można było otrzymać dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych. Dzięki pozyskanym środkom w wysokości 300 tys. zł na budynku kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu przeprowadzone będą prace ratunkowe związane z wymianą pokrycia dachowego. To kolejna dotacja dla parafii.

Przypomnijmy, że kilka dni temu wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak oraz proboszcz Krzysztof Górski otrzymali z rąk ministra Henryka Kowalczyka promesę w wysokości 1 mln zł dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.