Zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kamianka. Powstało tam miejsce integracji lokalnej aktywności.

Ogólny zakres inwestycji objął:
- dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci ławek z bali drewnianych, tablicy informacyjnej i koszy na śmieci;
- nasadzenia zieleni niskiej, uporządkowanie terenu;
- utrzymanie i konserwacje istniejących ścieżek leśnych tj: poprawa drożności, przycięcie gałęzi, usunięcie przeszkód terenowych, naprawa nawierzchni, niwelacja stromych odcinków poprzez zastosowanie stopni terenowych, tyczenie szlaków za pomocą naturalnych ograniczników (kamień, bale drewniane). Ponadto wykonano zejście piesze i podesty o konstrukcji z belek drewnianych wykończonych deską kompozytową.

Na zadanie gmina Rzekuń pozyskała dofinansowanie zewnętrzne w kwocie ponad 187 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła około 519 tys. zł. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.