Inwestujemy nie tylko w bezpieczeństwo gminy Rzekuń, infrastrukturę drogową, oświatę czy budowę sieci kanalizacyjnej. Zależy nam również na systematycznej rozbudowie strefy sportowo-rekreacyjnej, ponieważ na obszarze Naszej Małej Ojczyzny osiedla się bardzo wiele rodzin z dziećmi. Z myślą o nich powstały taki obiekty jak pumptrack i mini pumptrack, tężnia solankowa. Do dyspozycji mieszkańców są również siłownie napowietrzne, nowoczesne place zabaw, miejsca integracji i lokalnej aktywności.

W ostatnim czasie przeprowadzona została także modernizacja sieci elektrycznej na terenie Stowarzyszenia Ogród Działkowy „Czarnowiec”. Zakres prac objął m.in. dostawę i montaż kabla (ok. 122 m) oraz materiałów instalacyjnych, kopanie rowów dla kabli, podłączenie do ZK, wykonanie badań i pomiarów.

Wartość robót wyniosła 9 840,00 zł brutto. Zadanie pn. „Modernizacja sieci elektrycznej na terenie ROD w msc. Czarnowiec gm. Rzekuń” współfinansowano przy pomocy środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” w kwocie 4 000,00 zł .


Wykonawcą inwestycji była firma „Bemar” Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Inwestycyjnych z Rzekunia.