15 tysięcy złotych dofinansowania otrzymała Gmina Rzekuń na zakup przyczepy do transportu sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu. Wsparcie finansowe zostało udzielone samorządowi z budżetu województwa mazowieckiego w ramach zadania „OSP - edycja 2024”.

Przyczepa do transportu sprzętu OSP to niezbędny element do wykonywania obowiązków i działań ratowniczych przez druhów. Będzie ona służyć m.in. do przewożenia quada ratunkowego, agregatu prądotwórczego, jak również osprzętu drobnego. Bez wątpienia będzie to niezbędna pomoc techniczna przy działaniach gaszenia pożarów i ratowania ludzkiego życia.

Przyczepa trafi do OSP w Rzekuniu, największej jednostki na terenie naszej gminy. Jej szeregi zasilane są przez kilkudziesięciu strażaków.