Zakończyła się budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Dzbenin, gm. Rzekuń. W ramach I etapu inwestycji w ul. Jutrzenki powstała sieć wodociągowa, która została wykonana w technologii PE 100 SDR 17 o średnicy 110 mm. Nie zabrakło też przyłączy wodociągowych z rur o średnicy 40 mm.

Zadanie obejmowało także realizację sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii PVC o średnicy 200 mm. Odnogi wykonane do nieruchomości zakończono korkami na granicy pasa drogowego oraz na posesjach prywatnych. Prace zakończyły się robotami drogowymi, których celem było odtworzenie nawierzchni ul. Jutrzenki do stanu poprzedniego.

Wykonawcą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej była firma Sting Sp. z o.o. z Warszawy. Wartość brutto odebranych robót to blisko 250 000,00 zł. Zadanie wykonano w ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie”.