Gmina Rzekuń inwestuje w bezpieczeństwo w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną. W Dzbeninie rozpoczęły się odwierty związane z budową nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody (SUW).  Inwestycja pozwoli na uniezależnienie się gminy od podmiotów zewnętrznych.

W ramach zadania wykonane zostaną prace projektowe oraz roboty budowlane w systemie "Zaprojektuj i wybuduj" wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji i wszelkich prac budowlano-montażowych dotyczących robót koniecznych do prawidłowej realizacji inwestycji.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w ciągu ostatnich trzech lat nasz samorząd podjął wiele działań mających na celu  zagwarantowanie bezpieczeństwa w zaopatrywanie w wodę dla mieszkańców. Wykonaliśmy koncepcję zwodociągowania gminy w perspektywie do 2040 roku oraz sztywne przyłącza wodociągowe z miastem Ostrołęka na wysokości miejscowości Ławy, Dzbenin i Teodorowo. Podpisaliśmy też porozumienie z miastem Ostrołęka na hurtowe zaopatrywanie w wodę na okres 5 lat oraz wykonaliśmy spięcia pomiędzy miejscowościami gminnymi m.in. Czarnowiec – Daniszewo, co zoptymalizowało pracę naszych stacji. Gmina zaopatruje się w wodę również z gminy Goworowo.

Na budowę nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) Gmina Rzekuń pozyskała 3 mln 400 tys. zł z Polskiego Ładu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, inwestycja ma być gotowa w październiku 2023 roku.

Nowo wybudowana Stacja w Dzbeninie zdecydowanie poprawi jakość zaopatrzenia w wodę, zwiększy pewność i niezawodność całego systemu infrastruktury wodociągowej co wpłynie na podniesienie poziomu życia mieszkańców na terenie gminy Rzekuń.