Prace związane z remontem pomieszczeń adaptowanych na blok żywieniowy w Szkole Podstawowej w Ołdakach dobiegły końca. Zakres robót objął demontaż drzwi wewnętrznych, poszerzenie otworów drzwiowych, rozbiórkę ścianki działowej w pomieszczeniu zmywalni, rozbiórkę posadzek i okładzin z płytek ceramicznych, demontaż okładzin ścian, wyposażenie pomieszczeń, przebudowę instalacji elektrycznej i sanitarnej, szpachlowanie oraz malowanie.

- Cieszy mnie fakt, że uczniowie będą mogli spożywać posiłki w jasnej, komfortowej i przede wszystkim bezpiecznej dla nich stołówce - podkreśla Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń.

Wykonawcą projektu była firma Pro Home z Ostrołęki. Wartość inwestycji to 37 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.