Remizo - świetlica w msc. Borawe wzbogaciła się o zestaw mebli. Na wyposażenie budynku Gmina Rzekuń otrzymała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zakres przedmiotu zamówienia objął dostawę i montaż mebli kuchennych, szafy przesuwnej oraz dwóch rozkładanych stołów. Zakupione elementy wpłynęły pozytywnie na funkcjonalność oraz wizerunek remizo-świetlicy.

Budynek OSP po gruntownym remoncie i doposażeniu stał się miejscem, które umożliwia społeczności lokalnej podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju wsi, pozwala na zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom, młodzieży i dorosłym, a także wpływa na większe zainteresowanie mieszkańców sprawami rozwoju wsi. Obiekt w nowej odsłonie poprawił także komfort pracy strażaków ochotników, klubowi seniora oraz KGW.

Remizo-świetlica w msc. Borawe została doposażona w zestaw mebli dzięki dofinansowaniu w wysokości 10 tys. złotych, które Gmina Rzekuń pozyskała w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2022”. Całkowity koszt inwestycji to 19 980,00 zł.