Zakończył się remont garażu oraz pomieszczeń magazynowych i na sprzęt gaśniczy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu, z uwagi na ich zły stan techniczny. Zakres robót w strażnicy objął głównie remont instalacji elektrycznej, skrzynek bezpiecznikowych, gniazd podtynkowych, nowych opraw oświetleniowych, wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach pomieszczeń czy nowej powierzchni chemoodpornej na posadzce.

Wartość zadania to 49 323,00 zł brutto. Gmina na ten cel pozyskała 19 900,00 zł dotacji z powiatu ostrołęckiego. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane REMSTAL z Ostrołęki.

Wykonanie zaplanowanych prac remontowych przyczyni się do poprawy stanu technicznego strażnicy oraz zmniejszenia kosztów utrzymania garażu, pomieszczenia na sprzęt gaśniczy i pomieszczenia magazynowego. Ponadto, realizacja inwestycji podniesie komfort pracy strażaków, a także zwiększy gotowość bojową, a to z kolei przełoży się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu powstała w 1923 roku i jest największą jednostką na terenie gminy Rzekuń. Jej szeregi zasilane są przez 34 strażaków ochotników, którzy niezależnie od pory dnia i nocy niosą pomoc poszkodowanym. W ciągu roku ochotnicy wyjeżdżają około 60 razy do akcji ratunkowych. Ich działania są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom  naszego regionu. Aktywność jednostki nie ogranicza się wyłącznie do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów czy wypadków drogowych, ale też edukacji społeczeństwa z zakresu bezpieczeństwa czy pierwszej pomocy.