300 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał lokalny samorząd na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci ze szczególnymi potrzebami. Z nowego środka transportu będą mogli korzystać uczniowie uczęszczający do szkół prowadzonych przez gminę Rzekuń oraz do placówek zlokalizowanych w sąsiednich gminach.

Autobusy wykorzystywane do przewożenia dzieci powinny być niezawodne, bo codziennie, od poniedziałku do piątku muszą zapewniać im bezpieczne przemieszczanie, pokonując bardzo dużą ilość kilometrów. Nasi podopieczni są dowożeni do placówek położonych na terenie całego powiatu ostrołęckiego i miasta Ostrołęki. W chwili obecnej z bezpłatnych usług transportowych korzysta 13 dzieci z niepełnosprawnościami. Zależy nam, aby osoby te podczas podróży czuły się komfortowo. Przejazd odbywa się zawsze w asyście opiekunów, którzy udzielają uczniom niezbędnej pomocy.

Gmina Rzekuń na zakup nowego autobusu pozyskała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” w wysokości 300 tys. zł. Pojazd będzie wyposażony w przestrzeń przeznaczoną dla pasażera niepełnosprawnego na wózku inwalidzkim, co najmniej 1 drzwi wyposażone w uchwyty lub poręcze ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu, czy drzwi automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkością powyżej 5 km/h.