Zakończyły się prace związane z wykonaniem kolejnej inwestycji na terenie Gminy Rzekuń. Tym razem nowy wygląd i funkcjonalność zyskała ulica Słoneczna w Dzbeninie. Droga z nową nawierzchnią utwardzoną usprawni ruch, co z kolei spowoduje zmniejszenie emisji spalin, hałasu oraz zapylenia i w oczywisty sposób zapewni poprawę warunków oddziaływania przedmiotowego odcinka jezdni na środowisko w porównaniu do jej poprzedniego stanu.

Natomiast odpowiednie przekroje ulicy wraz z powierzchniowym odprowadzaniem wód opadowych spowodują uporządkowanie funkcjonowania odwodnienia odcinka drogi gminnej i uregulują spływ wód opadowych.

Roboty objęły m.in. ułożenie warstwy ścieralnej z kostki betonowej, ułożenie podbudowy, krawężników i obrzeży. Wykonane są również zjazdy indywidualne z kostki betonowej oraz pobocza z kruszywa naturalnego, nie zabrakło też ciągu pieszego z kostki betonowej, a także oznakowania drogi.

- Cieszę się, że kolejny projekt na terenie Gminy Rzekuń został zrealizowany. Przebudowana ulica poprawi komfort podróżowania wszystkich osób, które będą z niej korzystały - zaznacza wójt Bartosz Podolak.

Koszt remontu ulicy Słonecznej opiewał na kwotę 294 719,45 zł brutto. Wykonawcą zadania była Firma Drogowo-Budowlana Amstone Patrycja Mielnicka z msc. Łazy.