Podczas jednego ze spotkań sołeckich w msc. Goworki padły postulaty ze strony mieszkańców ul. Wesołej o zamontowanie progów zwalniających. Argumentowano to tym, iż w ciągu komunikacyjnym brakuje chodników i pobocza. Ruch pojazdów natomiast jest duży, gdyż droga stanowi doskonały skrót między ul. Graniczną, Nową Wsią Wschodnią i drogą krajową nr 61.

Najchętniej z tego odcinka korzystają kurierzy lokalnych firm, którzy niejednokrotnie przekraczają dozwoloną prędkość. Po konsultacjach z Policją oraz uzyskaniu podpisów od wszystkich mieszkańców ulicy Wesołej, postanowiliśmy zamontować na tej ulicy progi zwalniające wyspowe wraz z odpowiednim oznakowaniem. Posadowienie takich konstrukcji to też długa droga administracyjna. Pomimo tego, że jest to droga gminna zgodę wyrazić musi Starosta Ostrołęcki, gdyż zgodnie z przepisami o ruchu drogowym jest on zarządcą ruchu na drogach gminnych. Aby taka zgoda została uzyskana należało opracować projekt stałej organizacji ruchu, który musi także być zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji w Ostrołęce.

Progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych czy barierki to inwestycje, których celem jest uspokojenie ruchu kołowego. To szczególnie ważne w okolicy zabudowań czy placówek edukacyjnych. Wymusza to na kierowcach ostrożniejszą i wolniejszą jazdę, dzięki czemu piesi mogą czuć się bezpieczniej, a droga do szkoły czy pracy jest bardziej komfortowa.