Wkrótce na terenie gminy Rzekuń zamontowany zostanie radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym. Urządzenie pojawi się w msc. Borawe. Na ten cel samorząd pozyskał 20 tys. zł dofinansowania z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Zadaniem wyświetlacza jest w czytelny sposób ostrzegać oraz informować uczestników ruchu drogowego o tym, czy prędkość z jaką się poruszają jest zgodna z przepisami. Podczas przekroczenia dozwolonego progu urządzenie zasygnalizuje prędkość w kolorze czerwonym, a także wyświetli napis ZWOLNIJ. Natomiast kiedy kierowca będzie jechał z odpowiednią prędkością zobaczy jej wartość w kolorze zielonym oraz wyświetlany komunikat DZIĘKUJĘ.Wyświetlacz zostanie zamontowany w okolicach Szkoły Podstawowej w Borawem. Radar prędkości rzeczywistej będzie pełnił funkcję prewencyjną.

Konkurs "WzMOCnij swoje otoczenie" to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, a wszystko po to, aby promować inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad.