Radarowy wyświetlacz prędkości rzeczywistej o zasilaniu solarnym pojawił się na terenie gminy Rzekuń. Urządzenie zamontowano w msc. Borawe. Na ten cel samorząd pozyskał 20 tys. zł dofinansowania z Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Zadaniem wyświetlacza jest w czytelny sposób ostrzegać oraz informować uczestników ruchu drogowego o tym, czy prędkość z jaką się poruszają jest zgodna z przepisami. Podczas przekroczenia dozwolonego progu urządzenie sygnalizuje prędkość w kolorze czerwonym, a także wyświetli napis ZWOLNIJ. W sytuacji złamania przepisów, wyświetlany jest również komunikat o liczbie punktów karnych oraz wysokości grzywny za naruszenie przepisów. Natomiast kiedy kierowca będzie jechał z odpowiednią prędkością zobaczy jej wartość w kolorze zielonym oraz wyświetlany komunikat DZIĘKUJĘ.

- Wyświetlacz zamontowany jest w okolicach Szkoły Podstawowej w Borawem. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zarówno uczniów placówki, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Obecnie prewencyjne radary prędkości instalowane są w większości krajów europejskich. Stosowane jako narzędzia do walki z przekraczaniem dozwolonej prędkości są ciekawą alternatywą dla typowych fotoradarów. Ich prewencyjna, a nie represyjna funkcja sprawia, że urządzenia te są pozytywnie odbierane przez kierowców - podkreśla Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.

Konkurs "WzMOCnij swoje otoczenie" to inicjatywa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, a wszystko po to, aby promować inicjatywy społeczne, które zostawią po sobie pozytywny i długotrwały ślad.
www.energetycznykompas.pl
www.wzmocnijotoczenie.pl