Inwestowanie w gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych dla naszego samorządu to ważne działania, które wspierają druhów w ich codziennej służbie na rzecz lokalnego społeczeństwa. Dlatego też doposażamy strażaków w odpowiedni sprzęt, a także unowocześniamy budynki jednostek. Obecnie zakończyły się prace związane z remontem holu wejściowego i korytarza w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w miejscowości Kamianka.

Na realizację zdania gmina Rzekuń otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 20 tys. zł z samorządu województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP - 2022”. Taką samą kwotę przekazał powiat ostrołęcki w ramach zadania „Strażnice OSP - 2022”.

Inwestycja objęła m.in. wykonanie sufitu podwieszanego, zamontowano też lampy oświetleniowe, wyrównano posadzki. Nie zabrakło szpachlowania ubytków oraz gruntowania ścian, powiększono otwory drzwiowe. Ponadto ułożono płytki gresowe w kolorze jasnoszarym (korytarz i schody), pomalowano ściany, zamontowano drzwi płytowe w kolorze antracyt wraz z ościeżnicami regulowanymi. Pojawiła się również nowa balustrada stalowa w kolorze czarnym o wysokości 1,1 m. Wykonawcą inwestycji była firma Msremonty Marek Samsel z Makowa Mazowieckiego.

To kolejny etap prac przeprowadzonych w budynku OSP Kamianka.