Informujemy Mieszkańców gminy Rzekuń, iż rozpoczęły się prace w ramach zadania "Remont nawierzchni ul. Wrzosowa i ul. Kochanowskiego Nowa Wieś Wschodnia - osiedle Leśniewo" o łącznej długości odcinka ok. 238 m.

Roboty obejmują m. in. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami o nawierzchni żwirowej. Przetarg wygrała firma MAKBUD Odział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

Zakończenie prac zaplanowano na 30 sierpnia 2011 roku.