Rozpoczęły się prace związane z „Rozbudową, nadbudową i przebudową budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”. Gmina Rzekuń na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z zarządu województwa mazowieckiego w ramach RPO WM 2014-2020.

Pierwszy etap prac obejmie m.in. roboty rozbiórkowe dachu i jego konstrukcji, ścian szczytowych oraz kolankowych do poziomu stropu, klatki schodowej wewnątrz budynku, a także zadaszeń i słupów.

Przebudowana zostanie również infrastruktura techniczna zewnętrzna. Modernizacji doczekają się istniejące przyłącza energetyczne, wodociągowe i gazowe. Budynek zostanie nadbudowany.

Powstanie nowa konstrukcja dachu nad całym obiektem. Ponadto zostaną zamurowane i wykute otwory okienne oraz drzwiowe dostosowane do nowego układu funkcjonalnego obiektu. Drugi etap prac obejmie m.in. wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku. Nie zabraknie nowej klatki schodowej wraz z obarierowaniem stalowym z pochwytem drewnianym z wypełnieniem szkłem bezpiecznym. Pojawią się też nowe warstwy podłogowe oraz podziały pomieszczeń. Obiekt zostanie też docieplony. Będzie konstrukcja pod roślinność pnącą i nowa instalacja odgromowa.

Użytkownicy do dyspozycji będą mieli nową instalację elektryczną, kanalizację sanitarną, wodociągową oraz c.o. Teren przed budynkiem zostanie zagospodarowany poprzez wykonanie dojść i dojazdów oraz nasadzeń zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Nie zabraknie schodów zewnętrznych i podjazdu dla niepełnosprawnych z kostki betonowej z barierkami stalowymi.

Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu” będzie firma Zielone Inwestycje Sp. z o.o. Przemysław Piersa z Ostrołęki. W ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków OSP Borawe, Kamianka i Rzekuń oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń” samorząd pozyskał 2 071 942,50 zł dofinansowania. Całkowita wartość projektu to 3 241 248,06 zł.