Gmina Rzekuń otrzymała 535 402,38 zł dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa dogi gminnej – ul. Polnej wraz z budową odcinka kanalizacji sanitarnej z przyłączami, budową przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Laskowiec”. Całkowita wartość inwestycji to 1 051 579,23 zł.

Wykonane prace objęły m.in. wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych i chodników z kostki betonowej, przebudowę sieci wodociągowej wraz z istniejącymi przyłączami, wykonanie brakujących przyłączy wody użytkowej i kanalizacji sanitarnej, wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej, oznakowania i nasadzenie zieleni.