Na terenie położonym przy ul. Mariana Skłodowskiego w Rzekuniu powstała ścieżka edukacyjna o tematyce z dziedziny entomologii poświęconej pszczelarstwu, plac aktywności ruchowej oraz street workout. Dodatkowo obszar ten został uzupełniony aktywnymi tablicami edukacyjnymi o tematyce z dziedziny ornitologii.

Ścieżka edukacyjna znajduje się w centrum Rzekunia w pobliżu placówek oświatowych - Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Żłobka Samorządowego. Infrastruktura jest idealnym połączeniem poznawania tajników przyrody z wypoczynkiem na świeżym powietrzu.

- Zrealizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie edukacji w zakresie przyrodniczym i uatrakcyjnienie odpoczynku oraz uwrażliwienie młodego pokolenia na zagrożenia wynikające z dewastacji środowiska naturalnego. Ponadto, gry edukacyjne wykorzystywane przez edukatorów i nauczycieli, stanowić będą doskonałe uzupełnienie zaplecza dydaktycznego dla młodych odkrywców przyrody. Lekcje prowadzone w kontakcie z przyrodą i ciekawymi pomocami dydaktycznymi - w formie gier i zabaw interaktywnych, zwiedzania ekspozycji przyrodniczych - umożliwią przyswajanie tej wiedzy w sposób niekonwencjonalny. Pozwolą poznać gatunki zwierząt, ptaków i owadów - podkreśla Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.

Efektem ekologicznym zadania będzie aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich grup wiekowych w warunkach terenowych, kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród społeczności lokalnej, w tym u dzieci i młodzieży szkolnej oraz turystów zwiedzających ścieżki edukacyjnej w gminie Rzekuń.

Całkowita wartość inwestycji to 66 780,00 zł. Na ten cel Gmina Rzekuń otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50 000,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu samorządu.